V ROCE 2015 PROBĚHLY PREZENTACE TĚCHTO ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka
ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014
ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015

Účastníci měli možnost zúčastnit se těchto workshopů.

Na programu pro rok 2016 pracujeme.

Fresh interního vzdělávání aneb Jak dobře sestavit vzdělávací akci

Většinu potenciálu máme k dispozici ve vlastních řadách. Jde jen o to, jak je rozvinout a dostat nápady na světlo.

Během workshopu si ukážeme jednotlivé kroky, jak postupovat při přípravě vzdělávací akce. Pojmenujeme si klíčová místa, která můžeme osvěžit novým přístupem a inovací. Představíme vám konkrétní příklady z naší praxe, kdy se ze standardního vzdělávání stala nezapomenutelná událost, zážitek.

Jak školit zajímavě i nezáživná témata aneb NENÍ V MYSLI, CO NEPROŠLO SMYSLY.

„Aha moment“ znamená překvapení, propojení zažitého s poznáním, motivaci k vykročení, chuť něco změnit...

Jak ho dosáhnout ve vzdělávání? Jak hru či aktivitu propojit s tématem kurzu tak, aby vedla k „Aha efektu“ a vtáhla účastníky do děje? Jak i zdánlivě „nezáživná“ témata školit zajímavě? Jak co nejvíce využít potenciál skupiny pro maximální efekt učení?
Praktická ukázka přístupu, kde vám nejen ukážeme různé možnosti, ale také si je sami zažijete a propojíte s vlastními zkušenostmi z pracovního prostředí. Minikuchařka, jak na to.

Vedení Sókratovského dialogu aneb Dialog jako tvořivý nástroj vedení lidí

Sókratés nebyl kouč, ale filozof, který musel velmi opatrně a diplomaticky volit slova. Za manželku měl totiž Xantipu. Jeho žena pro něj byla do jisté míry léčitelem, guruem, který mu umožnil lépe se vyznat v motivaci, přesvědčování a vedení lidí.

V rámci workshopu se zorientujete ve vědomé volbě: kdy použít koučovací přístup, kdy mentoring, kdy zpětnou vazbu, kdy direktivní příkaz... a kdy přispět zdravým selským rozumem k motivaci kolegy či podřízeného.
Ukážeme si příklady využití Sókratovského dialogu v pracovním prostředí jako nástroje přirozeného vedení lidí a ovlivňování jejich motivace.

Spokojení a zdraví zaměstnanci

Jak si zachovat vnitřní stabilitu a zůstat sám sebou, když stále přicházejí změny a množí se požadavky? Jak si udržet pracovní výkonnost, zůstat fit a být při tom spokojený? Jak posilovat svou vnitřní integritu - jsem stále jedním člověkem; doma, v práci, ve svém volném čase.

Mají-li lidé dostatek energie, jsou v dobré kondici a cítí se dobře, podávají lepší pracovní výkony – jsou kreativnější a efektivnější; snadněji komunikují a dělají dobrá rozhodnutí, zvládají stres a jsou méně nemocní.

Představíme vám princip „Zdola“ i „Shora“. Jak je možné budovat zdravou a atraktivní firmu? Vyzkoušíte si konkrétní techniky a uděláte něco pro své zdraví v pracovní době.

Zážitkem k praktickému pochopení a používání typologií

Cholerik, sangvinik, extrovert, introvert, rejža, dotahovač, štír, blíženci…

Některé typologie jsou laické, některé postavené na psychologických základech a výzkumech. Většinou nám pomáhají v orientaci, vzájemné komunikaci nebo k předcházení a řešení konfliktů.

Jak konkrétní teorii dostat do praxe? Jak umožnit svým podřízeným zorientovat se v náročném teoretickém konceptu o povahách a potřebách jejich kolegů?

Během workshopu si ukážeme, jak typologie zážitkovým, interaktivním pojetím snést na zem a přiblížit normálnímu člověku. Jak tedy lze předávat znalosti i dovednosti pro praktické používání typologií.

Je obchod adrenalinový sport? Co nám prozradí zdánlivě nesouvisející paralela?

Dobrý obchodník je k nezaplacení. Nezřídka celé společnosti stojí právě na dobrém obchodu. A právě dobrého obchodníka charakterizují některé klíčové vlastnosti. Stejně tak jako jsou některé vlastnosti důležité pro vrcholového sportovce. Jedna věc je talent, ale i nadaný jedinec se nedostane na olympiádu bez tvrdé dřiny.
Můžete donekonečna školit obchodní dovednosti, ale jak udělat z průměrného obchodníka reprezentanta? Na co je dobré se zaměřit a jak nám k tomu pomůže paralela vrcholového sportu? Workshop nám umožní pochopit souvislosti mezi těmito oblastmi a povede nás směrem k tématům, na které je užitečné zaměřit se v individuálním rozvoji členů vašeho obchodního týmu.

Improvizace ve firemním světě: jak řešit nečekané situace v reálném čase, s omezenými zdroji, zcela bez přípravy - a přesto s klidnou hlavou

Opustit plán a začít improvizovat neznamená chaos. Naopak, úspěšná improvizace má svá jasná pravidla, je to manažerská dovednost, kterou lze trénovat. Během workshopu si vyzkoušíte 8 základních principů a pravidel osvědčených na divadelních prknech, které vám pomohou uvolněně reagovat v nečekaných situacích v byznysu i v osobním životě.

Podpora motivace zaměstnanců

Dramaturgie na míru je nejsilnější zbraní moderních teambuildingových akcí.
Uchopte aktuální témata své společnosti; podívejte se na aktuální produkty, marketingovou komunikaci, cíle pro následující rok. A poté postavte akci tak, aby její příběh ladil s tím, čím žijí zaměstnanci i zákazníci firmy.
Na praktickém příkladu vám ukážeme, jak aplikace tohoto přístupu může násobit sílu myšlenek a poselství managementu.